ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ

ประกาศประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ

ประกาศประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร จำนวน ๒๐ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 13 - 19 มีนาคม 2563  กำหนดเสนอราคาวันที่ 20  มีนาคม 2563

ดาวน์โหลด

ประกาศ เอกสารประกวดราคา 10 ล้าน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 113
Tor 10 ล้าน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 149
ราคากลาง 10 ล้าน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 115