ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. จัดฝึกอบรมการกู้ชีพฉุกเฉิน CPR และการใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ

ศวทล. จัดฝึกอบรมการกู้ชีพฉุกเฉิน CPR และการใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จัดฝึกอบรมการกู้ชีพฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามทั้งทางบกและทางทะเล ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้

1. การประเมินผู้บาดเจ็บ

2. การปฐมพยายาลภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นแผลขนาดต่าง ๆ

3.การช่วยเหลือผู้ป่วยกระดูกหัก การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีจมน้ำ การช่วยเหลือผู้ป่วยไฟฟ้าช๊อต

4. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

5. การทำ CPR ฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติให้ทำเป็นทุกคน