ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พ.ศ. 2563

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พ.ศ. 2563

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พ.ศ. 2563 ตามมาตรการของรัฐบาล โดยประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรไว้ในสถานที่ตั้ง