ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. ร่วมกิจกรรมรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ศวทล. ร่วมกิจกรรมรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (จังหวัดสงขลา) เข้าร่วมโครงการ รวมใจไทยปลูกต้นไม้
เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมี นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการรวมใจไทย
ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พื้นที่สาธารณประโยนช์บ้านหัวปาบ หมู่ที่ 5
บลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา