ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง COVID -19 ของจังหวัดสงขลา

คำสั่ง COVID -19 ของจังหวัดสงขลา

มาตรการป้องกันป้องกัน สกัดกันและยับยังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19) ในจังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลด

มาตรการเข้าออกของจังหวัดสงขลา 4 เมษายน 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.97 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 658
มาตรการเข้าออกของจังหวัดสงขลา 4 เมษายน 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.61 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 250
มาตรการเข้าออกของจังหวัดสงขลา 23 เมษายน 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 361
คำสั่งจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20 มีนาคม 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.41 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 271
คำสั่งจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 22 มีนาคม 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 222
คำสั่งจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 24 มีนาคม 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 174
คำสั่งจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26 มีนาคม2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.80 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 169
คำสั่งจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 27 มีนาคม 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 156
คำสั่งจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 22 เมษายน 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 161
คำสั่งจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 29 เมษายน 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 190
คำสั่งจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 30 เมษายน 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.90 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 172
คำสั่งจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 8 พฤษภาคม 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 146
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19)19 มีนาคม 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 141
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19)23มีนาคม63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.82 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 143
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19)24มีนาคม63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 189
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19)27 มีนาคม63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 123
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด19)27มีนาคม63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 170
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19)27มีนาคม63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 175
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19) 27 มีนาคม63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 166
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19) 27มีนาคม63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 184
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19) 31 มีนาคม63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.66 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 126
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19)31 มีนาคม63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.93 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 125
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19) 1 เมษายน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 127
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19) 4 เมษายน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.61 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 140
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19)7 เมษายน 63(2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 124
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19)7 เมษายน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.39 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 123
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19)7เมษายน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 186
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด19)10 เมษายน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 125
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19)10 เมษายน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.54 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 105
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19)10 เมษายน63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.51 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 115
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19)16 เมษายน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 127
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19)16 เมษายน63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 115
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19)23เมษายน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 142
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19)23เมษายน63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.88 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 140
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19) 2 พฤษภาคม 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.41 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 139
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19) 2พฤษภาคม63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 127
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19)16 พฤษภาคม 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 134
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง(โควิด-19)23 พฤษภาคม 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 120
รวม - มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 5 มีนาคม63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 125
รวม - มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 19มีนาคม63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 115
รวม - มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 20 มีนาคม 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.71 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 100
รวม - มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 20มีนาคม63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 95
รวม - มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)20มีนาคม 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.79 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 110
รวม - มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 23 มีนาคม 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 93
รวม - มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 24 มีนาคม 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 347
รวม - มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)24 มีนาคม63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 255
รวม - มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)26 มีนาคม 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 96
รวม - มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 26 มีนาคม 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 129
รวม - มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 21เมษายน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 101
รวม - มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 21เมษายน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.69 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 95
รวม - มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 24เมษายน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.68 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 130
รวม - มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 27เมษายน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.58 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 91
รวม - มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 28เมษายน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 132
รวม - มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 1 พฤษภาคม 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.76 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 86
โควิต จังหวัดสงขลา 4 12 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.48 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 102
มาตรการโควิดจ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 86
มาตรการโควิดจ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 84
มาตรการโควิด จังหวัดสงขลา ลว 27 ม
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 161
19 มีนา 64
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 115
11 04 64
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 96
19 04 64
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 106
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.39 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 87
รื่องการจัดตั้งศูนย์ที่กักกันหรือสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วย (Local Quarantine) จังหวัดสงขลา 7 พค 64
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 114
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.53 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 108
ว4138-ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 109
2564-06-22 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 492564 เรื่อง ขยายเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 69
2564-06-29 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 502564 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกเอกสารรับรองความจำเป็นเพิ่มเติม
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 70
2564-06-29 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 70
2564-07-02 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 532564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการห้ามเข้าพื้นที่ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 54
2564-07-05 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 542564 เรื่อง ให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 51
2564-07-05 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 552564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสงขลา ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 25
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 70
2564-07-06 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 552564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสงขลา ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 25
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 66
2564-07-06 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 562564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 54
2564-07-10 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 612564 เรื่องมาตรการควบคุมพื้นที่ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.82 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 76
2564-07-10 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 622564 เรื่องห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 70
2564-07-10
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 90
2564-07-13คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 64
2564-07-16 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วยแนวทางและวิถีปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบัน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 79
2564-07-20 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.98 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 95
2564-07-20 เรื่อง ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 78
2564-07-22 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 682564 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 69
2564-07-22 เรื่องขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 72
2564-07-27 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้าและผู้ติดตาม ที่เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาว
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.91 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 46
2564-07-27คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 742564 เรื่องขยายระยะเวลาการห้ามเข้าพื้นที่
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.78 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 53
2564-08-2 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 762564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานและการลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 38
2564-08-2 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 772564 เรื่องมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 37
2564-08-2 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 782564 เรื่องขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่ที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 56
2564-08-2 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 792564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรอง กรณีเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 45
2564-08-2 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 802564 เรื่องขยายขะยะเวลาการห้ามเข้าพื้นที่
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 46
2564-08-04 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 812564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานประกอบการโรงงาน กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 58
2564-08-13 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 842564 เรื่อง มาตรการในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย กรณีเดินทางเข้ามาในราชอาราจักรทางน้ำ ณ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.71 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 56
2564-08-17 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 872564 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการควบคุมพื้นที่ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะค
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 44
2564-08-23 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 912564 เรื่อง การห้ามเข้าพื้นที่
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 42
2564-08-27 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 732564 เรื่องกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรอง กรณีเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 60
2564-08-31 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 922564 เรื่อง มาตรการในการปฏิบัติเพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้ำ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.73 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 45
2564-08-31 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 952564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนิน มาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 46
2564-08-31คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 962564 เรื่องขยายระยะเวลาการห้ามเข้าพื้นที่
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 52
2564-08-31คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 972564 เรื่อง การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 46
2564-08-31คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 982564 เรื่องมาตรการควบคุมพื้นที่ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.52 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 62
0564-09-06คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 1022564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยกรละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 41
2564-09-09คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 992564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการโรงงาน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.53 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 46
2564-09-14คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 1072564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 49
2564-09-14คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 1102564 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 55
2564-09-17ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจวันสารทเดือนสิบ จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 45
2564-09-27คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 1132564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 56
2564-09-30คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 1162564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 56
2564-09-30คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 1182564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการห้ามเข้าพื้นที่
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 59
2564-09-30คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 1192564 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.39 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 85
2564-11-15คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 1282564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการห้ามเข้าพื้นที่ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 45
2564-11-15คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 1272564 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19) ล
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
2564-11-02
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
2564-11-02คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสขลาที่ 1402564 เรื่องขยายระยะเวลาการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
2564-11-02คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1412564 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.49 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 35
2564-11-02 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสขลาที่ 1392564 เรื่องขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 23
2564-11-02คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1422564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการห้ามเข้าพื้นที่
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 20
2564-11-15 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1512564 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 25
2564-11-15 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1522564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการห้ามเข้าพื้นที่
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
2564-11-15คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1502564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 23
2564-11-30 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1602564 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 37
2564-11-30 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรการคัดกรองและการดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
2564-11-30 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1612564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) สำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา ชนโค ชกมวย และแข่งนก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 58
2564-12-15 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1672564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับการเดินทางผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 17
2564-12-16 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1682564 เรื่อง มาตรการในการปฎิบัติเพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้ำ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.73 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 35
2564-12-16 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1692564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้ขับรถขนส่งสินค้าสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านจุดผ่านแดนในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 22
2564-12-15 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1702564 เรื่อง มาตรกาควบคุมพื้นที่ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 24
2564 12 15 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1672564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับการเดินทางผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 15
2564 12 15 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1702564 เรื่อง มาตรกาควบคุมพื้นที่ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 146
2564 12 16 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1682564 เรื่อง มาตรการในการปฎิบัติเพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้ำ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.73 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 16
2564 12 24 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 1732564 เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเป็นกรณีเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21
2565 01 14 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 12565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับนักเดินทางด้วยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ เข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 22
2565 01 15 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 22565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับการเดินทางผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
2565 01 20 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 42565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ในแคมป์คนงาน และสถานประกอบการที่มีพนักงานน้อยกว่า 100 คน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27