ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล.สงขลา ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563

ศวทล.สงขลา ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ทสม. ประชาชนจิตอาสา สืบสาน รักษา ต่อยอด เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ณ ท่าเรือประมง
หมู่ที่7 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อสร้างความ
ตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี และตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม