ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง Covid-19 ของ ทช.

คำสั่ง Covid-19 ของ ทช.

มาตรการป้องกันป้องกัน สกัดกันและยับยังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19) ใน ทช.

ดาวน์โหลด

คำสั่ง COVID -19 ของ กรมทรัพยากร ฯ16 มีนาคม 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 59
คำสั่ง COVID -19 ของ กรมทรัพยากร ฯ 23 มีนาคม 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.69 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 49
คำสั่ง COVID -19 ของ กรมทรัพยากร ฯ 28 มีนาคม 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.90 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 40
คำสั่ง COVID -19 ของ กรมทรัพยากร ฯ 2 เมษายน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 48
คำสั่ง COVID -19 ของ กรมทรัพยากร ฯ 10 เมษายน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.91 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 43
คำสั่ง COVID -19 ของ กรมทรัพยากร ฯ15 เมษายน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.54 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 62
คำสั่ง COVID -19 ของ กรมทรัพยากร ฯ 22 เมษายน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.65 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 54
คำสั่ง COVID -19 ของ กรมทรัพยากร ฯ 27 เมษายน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.58 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 63
คำสั่ง COVID -19 ของ กรมทรัพยากร ฯ 13 พฤษภาคม 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.96 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 85
มาตรการโควิด กรมฯ 21 12 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 20
ประกาศกรมฯ มาตรการโควิด-19 ลว 10 ก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5