ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ศวทล. ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ร่วมโครงการ "ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า"
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 1,000 คน สำหรับกิจกรรมมีการปลูกต้นไม้ จำนวน 1,010 ต้น
ในพื้นที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เนื้อที่ 6 ไร่ ประกอบด้วยชนิดพันธุ์ไม้ 11 ชนิด คือ รวงผึ้ง ตะเคียนทอง พะยอม ยางนา มะม่วงหิมพานต์
ตําเสา (กันเกรา) สารภีทะเล ชะมวง มะฮอกกานี สะตอ และหยี เป็นต้น ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 แบบเข้มข้น 
ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา