ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดสงขลา โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

- ครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร จำนวน 15 ชุด

ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างทุ่นดักขยะ 2564
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.41 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 118