ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

ด้วยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
จะทำการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 120 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลด

20201112
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 43