เอกสารเผยแพร่

โปสเตอร์

ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล

ปริมาณขยะที่ไหลผ่านลำคลองลงสู่ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง

หอยเสียบ & จักจั่นทะเล ระบบนิเวศสมดุลคืนธรรมชาติชายหาดสง..

จิ้มฟันจระเข้ สัตว์ท้องถิ่นตัวน้อยแต่สร้างคุณค่ายิ่งใหญ่

หอยกะพงเทศ แพร่กระจายพันธุ์รุกรานในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง