ฐานข้อมูลการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

QR ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

ข่าวทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศวทล.)

น้ำมันรั่วไหล บริเวณชายหาดหินงาม หมู่3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

อ่านต่อ
สำรวจการติดตามความเสียหายของทรัพยากรชายฝั่ง จากกรณีที่พายุโซนร้อนปาบึก

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชาย..

พบซาก “วาฬโอมูระ”เกยตื้น

่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไท..

สำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุน และแมงกะพรุนพิษ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย..

ศึกษาปริมาณขยะปากแม่น้ำ บริเวณทะเลสาบสงขลา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย..

สำรวจโลมาอิรวดี โดยใช้เครื่องมือ Acoustic survey

บริเวณทะเลสาบสงขลา - พัทลุง

เต่าทะเลเกยตื้น ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย..