รัชกาลที่10
ระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ลูกพะยูน (มาเรียม,ยามีล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
ฐานข้อมูลการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

QR ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

ข่าวทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศวทล.)

ศวทล. ติดตามการเจริญเติบโตของปะการัง บริเวณเกาะกระ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตอนล่าง

อ่านต่อ
สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (เดือนมิถุนายน 2562)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย..

สำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ ในพื้นที่ หาดสะกอม จังหวัด..

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย..

ศวทล. ช่วยชีวิตเต่าทะเลเกยตื้นแหลมตะลุมพุก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย..

น้ำมันรั่วไหล บริเวณชายหาดหินงาม หมู่3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศร..

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย..

สำรวจการติดตามความเสียหายของทรัพยากรชายฝั่ง จากกรณีที่พายุโซนร้อนปาบึก

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชาย..

พบซาก “วาฬโอมูระ”เกยตื้น

่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไท..