เกี่ยวกับเรา

▼ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรี

ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรี

ที่อยู่ 66 หมู่ 10 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
โทรศัพท์ 039-494-722
โทรสาร 039-794-722