เกี่ยวกับเรา

▼ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ด่านเก่า ตราด)

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ด่านเก่า ตราด)​

ที่อยู่ 522/1 หมู่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

โทรศัพท์ 039-510-830 

โทรสาร 039-511-220