เกี่ยวกับเรา

▼ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตราด

ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตราด

ที่อยู่ บ้านน้ำเชี่ยว หมู่ 2 ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

โทรศัพท์ 039-593-328

โทรสาร 039-593-328