เกี่ยวกับเรา

► ส่วนบริหารทั่วไป

ส่วนบริหารทั่วไป  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1

ที่ตั้ง 111/26 หมู่ 5 ตำลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์  038-020-070

โทรสาร  038-020-071