ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างทำทุ่นกันขยะ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างทำทุ่นกันขยะ  ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

          สถานที่ติดต่อ     สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1

                                เลขที่ 111/26  หมู่ 5  ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 21000

          โทรศัพท์          0 3802 0070

          โทรสาร           0 3802 0071

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ดาวน์โหลด

ร่างประกาศเชิญชวน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 99
ร่างเอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.77 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 90
ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 86
TOR ทุ่นกันขยะ 5,900 เมตร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 101