ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างทำซั้งเชือก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โครงการจ้างทำซั้งเชือก

จังหวัดระยอง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างทำซั้งเชือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวงเงินงบประมาณ 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศแผน โครงการซั้งเชือก 200 ชุด
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 84