ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างทำทุ่นกันขยะ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โครงการจ้างทำทุ่นกันขยะ

จังหวัดระยอง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างทำทุ่นกันขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวงเงินงบประมาณ 4,434,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศแผน โครงการทุ่นกันขยะ 2,000 เมตร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 115