ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างทำซั้งเชือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างทำซั้งเชือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำตัวอย่างทุ่นซั้งเชือก ไม่น้อยกว่า 1 ลูก มายื่นภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพิจารณาด้วย

ดาวน์โหลด

ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 92
TOR ซั้งเชือก 200 ชุด
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 147
เอกสารประกวดราคา จ้างทำซั้งเชือก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 87
ประกาศเชิญชวน จ้างทำซั้งเชือก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 86