ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างทำทุ่นกันขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างทำทุ่นกันขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำตัวอย่างทุ่นกันขยะ ไม่น้อยกว่า 1 ลูก มายื่นภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพิจารณาด้วย

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำตัวอย่างทุ่นผูกเรือ ไม่น้อยกว่า 1 ลูก มายื่นภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพิจารณาด้วย

ดาวน์โหลด

ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 75
TOR ทุ่นกันขยะ 2,000 เมตร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.53 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 84
เอกสารประกวดราคา ทุ่นกันขยะ 2,000 เมตร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.76 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 77
ประกาศเชิญชวน ทุ่นกันขยะ 2,000 เมตร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 74