ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างทำทุ่นกันขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างทำทุ่นกันขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ดาวน์โหลด

ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 70
TOR ทุ่นกันขยะ 5,900 เมตร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 73
เอกสารประกวดราคาทุ่นกันขยะ 5,900 เมตร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.68 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 75
ประกาศเชิญชวน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 67