ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สทช.1 พร้อมคณะ ผอ.ส่วนฯ / ศูนย์ฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผวจ. และ รอง ผวจ.ระยอง

ผอ.สทช.1 พร้อมคณะ ผอ.ส่วนฯ / ศูนย์ฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผวจ. และ รอง ผวจ.ระยอง

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิชัย มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการส่วนฯ / ศูนย์ฯในสังกัดสำนัก เข้าสวัสดีปีใหม่ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และในวาระที่นายวิชัย มาดำรงตำแหน่ง ผอ.สทช.1 พร้อมรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง