ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.1 ลงพื้นที่ป่าในเมืองระยองฯ ตรวจสอบ และจัดประชุมแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน

สทช.1 ลงพื้นที่ป่าในเมืองระยองฯ ตรวจสอบ และจัดประชุมแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดย นายวิชัย มณีเนตร ผอ.สทช.1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" บริเวณที่มีการก่อสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติตามที่ได้รับข้อร้องเรียนจากสื่อสังคมออนไลน์ จากนั้น ในเวลา 13.30 น. จัดประชุมผู้รับผิดชอบก่อสร้างโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย เทศบาลนครระยอง, องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และผู้รับจ้าง เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นและหารือแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยมีนายวิชัย มณีเนตร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สทช.1