ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.1 โดย ศอทล. จ.ตราด จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดและแนวปะการังธรรมชาติ

สทช.1 โดย ศอทล. จ.ตราด จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดและแนวปะการังธรรมชาติ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดและแนวปะการังธรรมชาติ ณ หาดพลอยแดง ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ในพิธีเปิด นางสาวอมรวรรณ ผุดวรรณา ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด กล่าวรายงาน และ นายวัชระ สุนทรภักดี นายวัชระ สุนทรภักดี ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยจัดให้มีการเก็บขยะที่ตกค้างบริเวณชายหาด และบริเวณชุมชนชายฝั่ง จากนั้นทำการคัดแยก ตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC Data Card โดยขยะส่วนใหญ่เป็นขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว รองเท้า และของใช้ประจำวัน เป็นต้น ซึ่งรวมน้ำหนักขยะได้ทั้งสิ้น 650 กิโลกรัม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาขยะแนวชายฝั่งทะเลโดยชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้เห็นถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของขยะทะเล และการบริหารจัดการขยะอย่างเหมาะสม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน