ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท. สทช.1 ร่วมกิจกรรมในโครงการลูกน้ำเค็มก้นปึกรักษ์ป่าชายเลนอนุบาลปูทะเล

สอท. สทช.1 ร่วมกิจกรรมในโครงการลูกน้ำเค็มก้นปึกรักษ์ป่าชายเลนอนุบาลปูทะเล

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์ปูทะลกลับสู่ระบบนิเวศในโครงการลูกน้ำเค็มก้นปึกรักษ์ป่าชายเลนอนุบาลปูทะเล ณ กลุ่มประมงลูกน้ำเค็มก้นปึก บริเวณริมคลองชลประทาน หลังวัดตรีรัตนาราม อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานเปิดพิธี