ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างทำซั้งเชือก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โครงการจ้างทำซั้งเชือก

จังหวัดระยอง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างทำซั้งเชือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวงเงินงบประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดระยอง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 47
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 38