ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ. สทช.1 ร่วมกิจกรรมในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

ผอ. สทช.1 ร่วมกิจกรรมในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยนายวิชัย มณีเนตร ผอ.สทช.1 ร่วมกิจกรรมในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภายในพิธีเปิด นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการเป็นประธานในการเปิดงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ชายหาด (ต้นสนทะเล) บริเวณชายหาดสวนสน