ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.1 ร่วมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศแม่น้ำระยองในกิจกรรม Big Cleaning แม่น้ำระยอง

สทช.1 ร่วมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศแม่น้ำระยองในกิจกรรม Big Cleaning แม่น้ำระยอง

    วันที่ 21 ​กรกฎาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ร่วมกับ จังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี สมาคมประมงจังหวัดระยอง และกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning แม่น้ำระยอง" ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดในแม่น้ำระยองและคูคลองต่างๆ ให้มีความสะอาดสวยงานและยั่งยืนต่อไป​ โดยมีนายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันเก็บขยะภายในแม่น้ำระยอง ได้ขยะรวมน้ำหนักทั้งสิ้น 2,174 กิโลกรัม