ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูที่อาศัยปูดำ ปูแสมและสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูที่อาศัยปูดำ ปูแสมและสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูที่อาศัยปูดำ ปูแสมและสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลน ได้แก่ นายทศพล ศิริภัทรกมล   โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 38