ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.1 สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศและจัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน

สทช.1 สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศและจัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน

วันที่ 14 กันยายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนและจัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ภายใต้โครงการ "สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมส่งเสริมการจัดการพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนายกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" ณ หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ ภายในพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ทั้งนี้การดำเนินการร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ด้วยการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม