ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างจัดทำกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนชายฝั่ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โครงการจ้างจัดทำกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนชายฝั่ง

จังหวัดระยอง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างจัดทำกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวงเงินงบประมาณ 4,740,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศแผน งานกระชัง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 37