ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำสร้างการอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โครงการจ้างติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำสร้างการอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง

จังหวัดระยอง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำสร้างการอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในวงเงินงบประมาณ 8,200,000 บาท (แปดล้านสองแสนบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศแผน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 39