ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำสร้างการอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำสร้างการอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา งานจ้างติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำสร้างการอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง ได้แก่ บริษัท ยูนิค มาสเตอร์พีส ไอเดีย จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น 8,170,100 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทุ่นแพ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31