ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างทำซั้งเชือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างทำซั้งเชือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวน ซั้งเชือก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34
เอกสารประกวดราคา ซั้งเชือก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.66 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
TOR
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.54 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31
ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 35