ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างทำทุ่นผูกเรือและทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างทำทุ่นผูกเรือและทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวน (ทุ่น 2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
เอกสารประกวดราคา (ทุ่น 2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.72 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31
TOR ทุ่นผูกเรือและทุ่นแนวเขตอนุรักษ์
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 41