ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สทช.1 เรื่องการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

ประกาศ สทช.1 เรื่องการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

การดำเนินการขายทอดตลาด ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ในวันที่ 24 rพฤศจิกายน 2564

ยื่นเอกสารลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.30 น.  ดำเนินการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เวลา 10.00 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด

241164
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.83 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 56