ข่าวประชาสัมพันธ์

สสค. สทช.1 ร่วมจัดกิจกรรมซ่อม/วางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ชุมชน บ้านสะพานหิน จ.ตราด

สสค. สทช.1  ร่วมจัดกิจกรรมซ่อม/วางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ชุมชน บ้านสะพานหิน จ.ตราด

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายวินัย บุญล้อม ร่วมกับนายบุญโน๊ต ภู่มณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด นายฉัตรชัย อรชร ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่บ้านสะพานหิน พร้อมสมาชิกกลุ่ม จัดกิจกรรมซ่อม/วางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 28 คน มีเรือเข้าร่วมกิจกรรม 12 ลำ มีการวางทุ่นแนวเขตจำนวน 30 ทุ่น ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำของชุมชนบ้านสะพานหินต่อไป