ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.ตราด จัดฝึกอบรมการปลูกฟื้นฟูปะการังแก่นักดำน้ำอาสาสมัคร พื้นที่เกาะหมาก จ.ตราด

ศอทล.ตราด จัดฝึกอบรมการปลูกฟื้นฟูปะการังแก่นักดำน้ำอาสาสมัคร พื้นที่เกาะหมาก จ.ตราด

วันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด จัดกิจกรรมฝึกอบรมการปลูกฟื้นฟูปะการัง (พื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราด) ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2565 ณ เกาะหมากรีสอร์ท จังหวัดตราด ให้กับอาสาสมัครที่ช่วยปฏิบัติงานฟื้นฟูปะการัง หลักสูตร “นักดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูปะการัง” ซึ่งมีนักดำน้ำอาสาสมัครเกาะหมากเข้าร่วมจำนวน 12 คน เพื่อให้ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับวิธี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปลูกฟื้นฟูปะการังอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานใต้น้ำ ให้กับ นักดำน้ำ เพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างมาตรฐานของนักดำน้ำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ