ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.1 ร่วมกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในแม่น้ำระยอง ภายใต้โครงการ นครระยองรักแม่น้ำ ครั้งที่ 10

สทช.1 ร่วมกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในแม่น้ำระยอง ภายใต้โครงการ นครระยองรักแม่น้ำ ครั้งที่ 10

วันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลร่วมกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำระยอง ครั้งที่ 10 ภายใต้โครงการ นครระยองรักแม่น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ แม่น้ำระยอง โดยนำเรือเข้าร่วมเก็บขยะในระบบนิเวศ บริเวณริมแม่น้ำระยอง เส้นทางเดินวอเตอร์วอล์ค และชุมชนสมุทรเจดีย์  ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากเทศบาลนครระยอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และประชาชนในพื้นที่ รวมประมาณ 30 คน  โดยขยะที่จัดเก็บได้ เทศบาลนครระยองได้เป็นผู้บริหารจัดการและคัดแยกต่อไป