ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สทช.1 นำทีมตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาและสร้างกำลังใจ ชุมชนชายฝั่งจังหวัดตราด

ผอ.สทช.1 นำทีมตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาและสร้างกำลังใจ ชุมชนชายฝั่งจังหวัดตราด

วันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นำโดย นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สทช.1 นายวินัย บุญล้อม ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายธีรัตม์ ธีรวุฒิพันธุ์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ว่าทีร้อยตรีวิษณุพงษ์ วิเชียรรัตนกุล ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นายกฤตยชญ์ ชำนาญช่าง ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สทช.1 เดินทางเข้าพบกลุ่มชุมชนชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดตราด ดังนี้
1. กลุ่มประมงตำบลหาดเล็ก ณ ที่ทำการกลุ่ม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
2. กลุ่มประมงพื้นบ้านคลองตะเคียน และคลองมะโร ณ ที่ทำการกลุ่ม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
3. กลุ่มอนุรักษ์ปลายแหลมกลัด ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
4. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าระแนะ ณ ที่ทำการกลุ่ม ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด
5. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท้ายเขา ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง สร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงาน แก่ชุมชนชายฝั่ง