ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สทช.1 นำทีมตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาและสร้างกำลังใจ ชุมชนชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี

ผอ.สทช.1 นำทีมตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาและสร้างกำลังใจ ชุมชนชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นำโดย นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สทช.1 พร้อมด้วยคณะ ผอ.ส่วนฯ ผอ.ศูนย์ฯ จ.จันทบุรี และเจ้าหน้าที่ สทช.1 เดินทางเข้าพบกลุ่มชุมชนชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ดังนี้
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาลุ่มแม่น้ำเวฬุ / กลุ่มชุมชนชายฝั่งบ้านคลองหิน-ท่ามะขาม จังหวัดจันทบุรี / กลุ่มชุมชนชายฝั่งบ้านซึ้งล่าง / กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้าน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลวันยาว ต.วันยาว อ.ขลุง 
2. กลุ่มพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม ณ ที่ทำการกลุ่ม ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี
3. กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว ณ ที่ทำการกลุ่ม ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ 
4. กลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลสนามไชย ณ ที่ทำการกลุ่ม ต.สนามไชย อ.นายายอาม
5. กลุ่มชุมชนเขาสำเภาคว่ำ ณ ที่ทำการกลุ่ม ต.กระแจะ อ.นายายอาม 
เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง สร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงาน แก่ชุมชนชายฝั่ง