ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.1 ร่วมตรวจท่าเรือและประชุมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน FIT (Flying Inspection Team)

สทช.1 ร่วมตรวจท่าเรือและประชุมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน FIT (Flying Inspection Team)

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดย นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สทช.1 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวิษณุพงศ์ วิเชียรรัตนกุล ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่บูรณาการตรวจท่าเรือและเข้าร่วมประชุมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน FIT (Flying Inspection Team) ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง เจ้าท่า กรมประมง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง