ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ. สทช.1 ลงพื้นที่ตรวจสอบ เร่งฟื้นฟู พื้นที่ป่าในเมือง ฯ ถูกบุกรุกแผ้วถาง

ผอ. สทช.1 ลงพื้นที่ตรวจสอบ เร่งฟื้นฟู พื้นที่ป่าในเมือง ฯ ถูกบุกรุกแผ้วถาง

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ลงพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการ หลังการดำเนินคดีผู้บุกรุกแผ้วถางป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าว เร่งให้มีการฟื้นฟูบริเวณที่ได้รับความเสียหายให้มีความสวยงามและสมบูรณ์เช่นเดิม