ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.1 ร่วมประชุมการนำนวัตกรรมไม้โกงกางเทียมซีออส ใช้ประโยชน์ พื้นที่เทศบาลนครระยองและเทศบาลเนินพระ

สทช.1  ร่วมประชุมการนำนวัตกรรมไม้โกงกางเทียมซีออส ใช้ประโยชน์ พื้นที่เทศบาลนครระยองและเทศบาลเนินพระ

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดย นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สทช.1 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวิษณุพงศ์ วิเชียรรัตนกุล ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับเทศบาลนครระยอง เทศบาลเนินพระ ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ ร่วมการประชุมนำนวัตกรรมไม้โกงกางเทียมซีออสไปใช้ประโยชน์ในการเร่งการตกตะกอนและรักษามวลตะกอนทรายไม่ให้ถูกคลื่นซัดออกนอกชายฝั่ง ในพื้นที่ชายหาดเทศบาลนครระยองและเทศบาลเนินพระ ณ ร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู๊ดโดยในที่ประชุมมีการเสนอแนวคิดและวิธีการปัก ในรูปแบบที่ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะชายหาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการกักกับตะกอนทรายและลดการกัดเซาะ