ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.1 ร่วมกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในแม่น้ำระยอง ภายใต้โครงการ นครระยองรักแม่น้ำ ครั้งที่ 11

สทช.1 ร่วมกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในแม่น้ำระยอง ภายใต้โครงการ นครระยองรักแม่น้ำ ครั้งที่ 11

วันที่ 21 มกราคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดย เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำระยอง ครั้งที่ 11 ภายใต้โครงการ นครระยองรักแม่น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ แม่น้ำระยอง โดยนำเรือเข้าร่วมเก็บขยะในระบบนิเวศแม่น้ำระยอง บริเวณรอบเจดีย์กลางน้ำ พื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากเทศบาลนครระยอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และประชาชนในพื้นที่ รวมประมาณ 30 คน โดยขยะที่จัดเก็บได้เทศบาลนครระยองได้เป็นผู้บริหารจัดการและคัดแยกต่อไป