ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.1 ร่วมประชุมคณะทำงาน สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565

สทช.1 ร่วมประชุมคณะทำงาน สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 มกราคม ​25645 เวลา​ 13.30น.​  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดย นายประฐมพงษ์​ พัดสอน​ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดระยอง ​ได้เข้าร่วมประชุม​คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมี​ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม​  ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง