ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการจ้างทำทุ่นแพลอยน้ำ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โครงการจ้างทำทุ่นแพลอยน้ำ

จังหวัดระยอง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างทำทุ่นแพลอยน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวงเงินงบประมาณ ๖,๓๗๑,๓๐๐ บาท (หกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศแผนทุ่นแพลอยน้ำ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 23