ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โครงการจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ

จังหวัดระยอง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวงเงิน

งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศแผน ซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ 3 ล้าน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 62