ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมจัดเก็บขยะบริเวณปากแม่น้ำพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมจัดเก็บขยะบริเวณปากแม่น้ำพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมจัดเก็บขยะบริเวณปากแม่น้ำพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ได้แก่ นายธนัท  ศิริภัทรกมล โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 165,160.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

4
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 23